Beställ Vattenanalys

Här kan du enkelt beställa provkit för vattenanalys (vattenprov) av ditt dricksvatten eller badvatten!

Analys av ditt dricksvatten mäts och bedöms enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. Och kom ihåg – Livsmedelsverket rekommenderar att du testar ditt vatten minst var tredje år.

Alla våra analyser är ackrediterade i samarbete med ALS.