Standard Samfälligheter Plus Mikroplaster inklusive svarta partiklar i dricksvatten

Subheader / Short description
Short and sweet, who is it for, what it covers
Example (Complete package for new well, Mellan package for regularly tested wells)

7 420,00 kr

Product Summary
Why the test is good for you as a customer segment
Groups of Metal, Chemical, Bacteria
Potential threats that can be avoided through these tests

Analyser är ackrediterade i samarbete med ALS laboratorium.

Produktspecifikationer

 

Analys av ämne:

 

 

Rapporteringsgräns:

 

turbiditet 0.20 FNU
färg 2 mg Pt/l
COD-Mn 0.5 mg/l
konduktivitet 1 mS/m
pH 3-11 pH enh
alkalinitet 1 mg/l HCO3
totalhårdhet 0.1 °dH
Ca, kalcium 0.1 mg/l
Mg, magnesium 0.1 mg/l
Na, natrium 0.1 mg/l
K, kalium 0.4 mg/l
Fe, järn 0.004 mg/l
Mn, mangan 0,0005 mg/l
Cu, koppar 0,001 mg/l
Pb, bly 0.01 µg/l
U, uran 0.0005 µg/l
nitrat 0.50 mg/l
nitrit 0.01 mg/l
ammonium 0.050 mg/l
sulfat 0.50 mg/l
fluorid 0.20 mg/l
fosfat 0.040 mg/l
klorid 0.5 mg/l
Odlingsbara mikroorganismer 22°C CFU/100ml
E.coli CFU/ml
Koliforma bakterier CFU/ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Al, aluminium 0.2 µg/l
Cr, krom 0.01 µg/l
Ni, nickel 0.05 µg/l
Se, selen 0.5 µg/l
As, arsenik * 0.05 µg/l
Cu, koppar 0.1 µg/l
Pb, bly 0.01 µg/l
U, uran 0.0005 µg/l
Cd, kadmium ** 0.002 µg/l
Hg, kvicksilver 0.002 µg/l
Sb, antimon 0.01 µg/l

 

 

 

 

 

 

 

 

* För prover med höga halter klorid kan rapporteringsgränsen bli förhöjd.
** För prover med höga halter molybden kan rapporteringsgränsen bli förhöjd.

+

Mikroplast och partiklar
Anmärkningar: Identifiering av polymerer.

Provkärl: 2×250 ml plastflaska + 60 ml kontrollerad plastflaska + 500 ml plastflaska för mikrobiologisk analys + 60 ml kontrollerad plastflaska + 1 l mörk glasflaska

Så här tar du ditt dricksvattenprov

Rent vatten är livsviktigt för hälsan from Socialstyrelsen on Vimeo.

1. Låt vattnet skölja i kranen i …. Minuter (Bild på vattenkran)

2. Lossa locket på flaskan fyll upp vatten till kanten (bild på fylld vattenflaska från ALS)
OBS! Rör ej myningen och locket på flaskan (ev skicka med plast handskar?)

3. Skruva åt locket ordentligt och lägg provlaskan/flaskorna i bifogad förpackning och lämna proverna här

Testresultat levereras digitalt till din profil = mycket snabbare

Standard svarstid: 10 arbetsdagar