Små privatpaket

Subheader / Short description
Short and sweet, who is it for, what it covers
Example (Complete package for new well, Mellan package for regularly tested wells)

865,00 kr

Undvik att dricka kemikalier och kolla efter dem!

Potentiella hot som kan undvikas genom dessa tester:
Järn
I de fall järn är bundet i organiska komplex kan metallen vara svårare att avlägsna.
Många grundvatten medför tekniska problem eftersom de är ledningsangripande, främst beroende på lågt pH och hög halt av aggressiv kolsyra. Järn kan tillföras vattnet genom korrosionsangrepp på ståloch gjutjärnsledningar. Halter över riktvärdet hos användaren indikerar att vattnet angriper ledningarna. Effekter: Höga halter av järn kan medföra att ledningar sätts igen på grund av utfällningar och även orsaka missfärgning av tvätt samt sanitetsgods. Det kan också missfärga dricksvattnet brunt och ge smak.

Mangan
Effekter: Halter över riktvärdet kan medföra utfällningar i distributionsanläggning och va-installationer. Vid manganhalter över 0,3 mg/l finns risk för att utfällningar bildas i vattenledningarna. När utfällningarna lossnar ger de missfärgat (svart) vatten, vanligtvis i form av flagor. Mangan kan orsaka skador av tvätt och sanitetsgods.

Konduktivitet
Riktvärdet avser undersökning vid 20 °C.
Förekomst och indikation: Konduktiviteten är ett mått på den totala halten lösta salter i dricksvattnet. Hög kloridhalt bidrar till förhöjd konduktivitet. Höga värden (>70 mS/m) för konduktivitet indikerar därför att kloridvärdena kan vara höga.
Effekter: Halter över riktvärdet påskyndar korrosionsangrepp.

Lukt
Färg                    
Ammonium      
Nitrit   

Analyser är ackrediterade i samarbete med ALS laboratorium.

Produktspecifikationer

 

Analys av ämne:

 

 

Rapporteringsgräns:

 

pH 3-11 pH enh
Fe, järn  2 µg/l
Mn, mangan 0.5 µg/l
konduktivitet 1 mS/m
lukt
färg 2 mg Pt/l
ammonium 0.05 mg/l
nitrit 0.01 mg/l

 

 

 

 

 

 

 

 

       
Provkärl: 2×125 ml plastflaska och 250 ml plastflaska

Så här tar du ditt dricksvattenprov

Rent vatten är livsviktigt för hälsan from Socialstyrelsen on Vimeo.

1. Låt vattnet skölja i kranen i …. Minuter (Bild på vattenkran)

2. Lossa locket på flaskan fyll upp vatten till kanten (bild på fylld vattenflaska från ALS)
OBS! Rör ej myningen och locket på flaskan (ev skicka med plast handskar?)

3. Skruva åt locket ordentligt och lägg provlaskan/flaskorna i bifogad förpackning och lämna proverna här

Testresultat levereras digitalt till din profil = mycket snabbare

Standard svarstid: 10 arbetsdagar

Analysen omfattar