Uran

Förekomst och indikation: Kan förekomma naturligt i grundvatten.

Effekter: Hälsorisken med uran är dess kemiska giftighet. Uran kan påverka njurarna.

Förslag på åtgärd: I Sverige finns en begränsad erfarenhet av rening av uran i dricksvatten. För mer information, se rapporten ”Dricksvattenrening med avseende på uran” (Socialstyrelsen 2006).