Total hårdhet

Förekomst och indikation: Kalcium- och magnesiumjoner utgör tillsammans vattnets s.k. hårdhet. Hårt vatten är vanligt framförallt i områden med kalkhaltiga jordlager och/eller bergarter.

Effekter: Vid hög total hårdhet finns risk för utfällningar i ledningar, kärl och fastighetsinstallationer, särskilt vid uppvärmning. Skador på tvätt kan förekomma. Vid låg total hårdhet, s.k. mjukt vatten, ökar risken för korrosion på ledningarna. Studier tyder på att magnesium kan vara nyttigt för människor genom en viss skyddseffekt mot hjärt- och kärlsjukdomar.

Förslag på åtgärd: Vid behov kan vattnet avhärdas. Avhärdat dricksvatten kan dock smaka illa. Vid hög total hårdhet kan man välja att enbart avhärda övrigt vatten i hushållet, eftersom detta minskar risken för skador på ledningar, kärl och fastighetsinstallationer.