Selen

Förekomst och indikation: Halter över riktvärdet kan finnas naturligt i grundvatten. Höga halter selen i dricksvattnet är troligtvis ovanliga i Sverige.

Effekter: Ett förhöjt intag av selen (flera gånger högre än det rekommenderade dagliga intaget som är 15–50 µg per person och dag beroende på kön och ålder) kan vara förenat med risker som, t.ex. uppkomst av inflammatoriska tillstånd i huden, håravfall och neurologiska störningar.