Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C

Förekomst och indikation: Antal mikroorganismer ger en allmän uppfattning om den totala bakteriehalten i vattnet. Förhöjda värden kan bero på in läckage av ytvatten och/eller på otillräcklig vattenomsättning. Parametern indikerar påverkan från vatten eller jord, oftast utan fekalt ursprung.

Effekter: Onormalt höga halter kan innebära att risken för vattenburen smitta ökar.