Natrium

Förekomst och indikation: Halter över riktvärdet kan förekomma naturligt i grundvatten i form av relikt saltvatten eller som en följd av påverkan från havsvatten. Det kan också uppstå vid avhärdning genom jonbyte med natrium. Råvatten kan även förorenas av vägsalt.

Effekter: Höga natriumhalter ökar risken för högt blodtryck. Halter över
riktvärdet i råvattnet innebär risk för ytterligare påverkan, t.ex. vid större
uttag ur vattentäkten eller vid fortgående vägsaltning. Halter över 200 mg/l
kan ge smak.