Lukt

Förekomst och indikation: Riktvärdet för otjänligt ska tillämpas när en tydlig, främmande lukt indikerar att vattnet är så förorenat att det inte ska användas som dricksvatten eller när en mycket stark lukt gör vattnet uppenbart motbjudande. Svavelväte kan ge upphov till lukt som påminner om ruttna ägg.

Förslag på åtgärd: Undersök alltid orsaken till onormala förändringar.