Kvicksilver

Förekomst och indikation: Halter över riktvärdet i råvattnet indikerar att täkten förorenats av industrier, soptippar eller liknande.

Effekter: Långvarigt intag av vatten med halter över riktvärdet ökar risken för skador på njurar och centrala nervsystemet (hjärnan). Foster och små barn är mer känsliga för dessa effekter.