Koppar

Riktvärdet för otjänligt ska tillämpas på prov som representerar konsumenternas genomsnittliga veckointag av dricksvatten.

Förekomst och indikation: Höga halter av koppar förekommer mycket sällan i grundvattnet. Den huvudsakliga källan till förekomst är korrosionsangrepp på kopparledningar, speciellt i nya va-installationer. Koppar förekommer framförallt i varmvattnet och i vatten som stått stilla under en längre tid i ledningarna.

Effekter: Halter över riktvärdet för tjänligt med anmärkning påskyndar korrosionsangrepp på galvaniserade ledningar och kan färga sanitetsgods och grönfärga hår. Halter över 1,0 mg/l kan ge smak. Halter över otjänlighetsgränsvärdet misstänks öka risken för diarréer, särskilt hos känsliga barn.

Förslag på åtgärd: Spola vattnet (kallvattnet) någon minut innan det används till dryck och matlagning, särskilt vid beredning av barnmat, efter längre tids stillestånd samt vid nya installationer.