Fluorid

Förekomst och indikation: Fluorid har så gott som uteslutande geologiskt ursprung. Vanligtvis är koncentrationen högre i grundvatten i berggrunden än i jordlagren. Halter över riktvärdet kan förekomma naturligt, framför allt i grundvatten.

Effekter: Måttliga halter av fluorid under riktvärdet har normalt en positiv effekt på tändernas status. Skillnaden är liten mellan de halter där fluorid övergår från att ha positiv till negativ effekt. Halter över riktvärdet innebär att risken för fläckar på tandemaljen (fluoros) ökar. Vid mycket höga halter ökar även risken för att fluorid lagras i benvävnad (osteofluoros), vilket på lång sikt kan påverka benvävnadens hållfasthet. Åldersrelaterade riktvärden ges i Socialstyrelsens allmänna råd om dricksvatten.