Bly

Riktvärdet ska tillämpas på prov som representerar konsumenternas genomsnittliga veckointag av dricksvatten.

Förekomst och indikation: Halter över riktvärdet i råvatten indikerar förorening från industrier, soptippar eller liknande. En annan källa till bly i vattnet är korrosionsangrepp på blyhaltigt material i äldre vatten- och avloppsinstallationer, inklusive blyhaltiga lödningsmaterial i varmvattenberedare. Även nyare material i kontakt med dricksvatten, till exempel vissa PVC-rör, kan innehålla bly.

Effekter: Långvarigt intag vid halter över riktvärdet kan öka risken för
skador på nervsystemet och blodbildningen. Foster och små barn är speciellt känsliga för dessa effekter.