Medverkande vid Grundvattendagarna 2019

Den 23–24 oktober 2019 deltog VATTN i SGU:s Grundvattendagarna i Lund. Tillsammans med Naturvårdsverket presenterade vi hur innovationsprocessen sett ut, från det att vi möttes på Hack for Sweden.