Beviljade Vinnova Innovativa Startups 1

(English Text Below ~)

Vår ansökan är en av de vinnande till Vinnovas prestigefulla Innovativa Startups steg 1 våren 2021. Företaget får finansiering för att validera en ny teknik för vattentestning. Susan Lieu kommer att ansluta sig till oss med extern kompetens i full stack-utveckling.

Till utlysningen inkom 934 ansökningar. De ansökningar som uppfyllde samtliga formella krav har granskats av minst tre särskilt utsedda bedömare, som har bedömt ansökningarna i konkurrens med varandra. De sex huvudkriterierna Relevans, Potential, Team, Genomförande, Hållbarhet och Jämställdhet.

Vattn is one of the winning applications for Vinnova Innovative Startups step 1 spring 2021. Funding to validate a new water testing technology. Joining us will be the external competence of Susan Lieu in full stack development.

934 applications were received for the call. Reviewed by at least three specially appointed assessors, based on a weighting of the six main criteria Relevance, Potential, Team, Implementation, Sustainability and Gender Equality.