Grund­vatten­analyser

Idag dricker för många fastighetsägare otjänligt vatten och riskerar hälsoföljder, utan att veta om det. Vi erbjuder vattenanalyser, förklaringar och rekommenderade åtgärder baserat på din vattensituation, allt för att du ska kunna servera din familj hälsosäkert vatten! Lanseras snart…

Lösningar för fastighetsägare och offentlig förvaltning

Som brunnsägare bör du regelbundet ta prover på ditt dricksvatten. Lukt och smak är inte tillräckligt för att avgöra om vattnet är tjänligt.