Grund­vatten­analyser

Vår uppgift är att se till att alla kan förstå hur och när det är säkert att använda grundvatten, om hälsan kan påverkas och möjliggöra förberedelser för ett förändrat klimat.

Lösningar för fastighetsägare och offentlig förvaltning

Som brunnsägare bör du regelbundet ta prover på ditt dricksvatten. Lukt och smak är inte tillräckligt för att avgöra om vattnet är tjänligt.